Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

bountyhunter
20:21
4637 09db 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatytek tytek
bountyhunter
15:45
7822 e1cf 500
Reposted fromtichga tichga

May 20 2019

bountyhunter
21:22
3870 e50a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaluna laluna
bountyhunter
21:12
2521 2f27 500
Reposted fromhormeza hormeza vianiedoskonalosc niedoskonalosc
bountyhunter
21:09
0735 adde 500
Reposted fromtfu tfu viaflaus flaus

May 18 2019

bountyhunter
06:10
9141 06ef 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapikkumyy pikkumyy

May 17 2019

bountyhunter
15:24
8566 2aac 500
self-reliance (uncountable, noun): the capacity to rely on one's own capabilities, and to manage one's own affairs; independence.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatichga tichga

May 16 2019

bountyhunter
07:50
3900 c3e3
i.... don't know a smarter character
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamrpaf mrpaf

May 15 2019

bountyhunter
21:26
Reposted fromFlau Flau viazupacebulowa zupacebulowa
bountyhunter
21:18
8645 7f11
Reposted fromzciach zciach viaNayu Nayu

May 14 2019

bountyhunter
21:00
Reposted fromFlau Flau viaduobix duobix
bountyhunter
19:38
9564 e2be 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
bountyhunter
14:12
5262 e3d3 500
Reposted frompszemek pszemek viaKrzychulec Krzychulec

May 10 2019

bountyhunter
22:24
2970 b32f 500
Reposted frompiehus piehus viazelbekon zelbekon
bountyhunter
16:41
Reposted fromFlau Flau viaasparagus asparagus

May 07 2019

bountyhunter
20:25
Reposted fromFlau Flau

May 05 2019

bountyhunter
16:46
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viagrarzynka grarzynka

May 02 2019

bountyhunter
20:36
7469 13ec 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu

April 29 2019

bountyhunter
10:11

April 28 2019

bountyhunter
18:46
3465 a46e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamrpaf mrpaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl